Welkom

U bent op de website van Erik Post Vertalingen, gespecialiseerd in vertalingen uit het Frans in het Nederlands en omgekeerd. U vindt hier informatie over mijn werk, opleiding en ervaring, maar ook algemene gegevens over vertalen en tolken. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op voor nadere informatie.

Bienvenue

Vous êtes sur le site internet de l’agence Erik Post Vertalingen (Traductions), spécialiste des traductions du néerlandais en français et inversement. Vous y trouverez des informations sur mes prestations, ma formation et mon expérience mais aussi des renseignements d’ordre général sur la traduction et l’interprétariat. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter pour des informations complémentaires.

Vertalen en tolken

Dat is – in het kort gezegd – mijn ‘core business’. Ik zorg ervoor dat bedrijven en instellingen op beslissende momenten gevrijwaard blijven van taalbarrières. Ik ben gespecialiseerd in de Franse taal.

Traductions et interprétariat

Voilà – en trois mots – l’essentiel de mes prestations : faire en sorte que les entreprises et institutions ne soient pas gênées par des barrières linguistiques aux moments décisifs. Je suis spécialiste de la langue néerlandaise.

In het kort…

Universitair geschoold

In 1985 behaalde ik aan de Rijksuniversiteit Groningen mijn doctoraaldiploma Franse taal- en letterkunde, in combinatie met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Gedurende mijn loopbaan als vertaler heb ik geregeld nascholingen gevolgd, recentelijk bijvoorbeeld op het gebied van financieel-economische vertalingen.

Meer dan 30 jaar ervaring

Ik ben in 1985 parttime begonnen als freelance vertaler, naast een baan als docent Frans in het voortgezet onderwijs. Sinds 1997 ben ik fulltime vertaler en tolk. Ik heb voor zeer vele grote en kleine instellingen en ondernemingen documenten in of uit het Frans vertaald.

Breed inzetbaar

Mijn ervaring ligt onder meer ( maar niet uitsluitend) op de volgende vakgebieden: Europese wet- en regelgeving, techniek (elektriciteit, elektronica, werktuigbouw, radiotechniek), transport en vervoer (spoorwegen), telecommunicatie, automatisering, marketing, toerisme en vele anderen. Staat uw vakgebied er niet bij, informeer dan naar de mogelijkheden.

Redelijke prijzen

Informatie over tarieven is te vinden op mijn tarievenpagina. Vertaalwerk is verantwoordelijk werk en moet met zorg worden gedaan door professionals. Voor de tijd en zorg die ik als professioneel vertaler aan uw document besteed, betaalt u een redelijke vergoeding. Niet buitensporig hoog, maar ook geen bodemprijs.

Kwaliteit staat voorop

De exacte levertijd van een vertaling is altijd afhankelijk van onder meer de moeilijkheidsgraad van een document en de drukte op een bepaald moment. Als richtsnoer houd ik aan dat ik ongeveer 2000 woorden op een dag kan vertalen. Sneller is soms mogelijk, maar nooit als dat ten koste moet gaan van de kwaliteit.

Officiële stukken

Vaak is een beëdigde vertaling nodig als het gaat om documenten die bestemd zijn voor officiële doeleinden (een geboorte- of huwelijksakte, een diploma, een contract, een processtuk, een uittreksel van de Kamer van Koophandel of afschriften van notariële akten). Ik ben beëdigd vertaler en ingeschreven in het Nederlandse Register van Beëdigde Tolken en Vertalers.

Netwerk

Ik ben gespecialiseerd in vertalingen Frans < > Nederlands. Vertalingen in of uit andere talen kan ik eventueel voor u onderbrengen bij een van de collega’s uit mijn netwerk van professionele freelance vertalers. Zo kunt u al uw vertalingen toch op één adres laten verzorgen.